Wie zijn wij?

Inca Medical is een middelgroot bedrijf centraal gevestigd in Utrecht. Wij verrichten, in Nederlandse ziekenhuizen, alle op een OK voorkomende werkzaamheden.

Missie

Inca Medical en zijn hoogopgeleide medewerkers overtreffen de wensen van de klant en zijn cliënten. Wij nemen deze wensen als uitgangspunt voor ons denken, doen en handelen. Wij creëren waarde voor onze partners door de hoogst kwalitatieve en meest effectieve dienstverlening te bieden. De meerwaarde komt met name tot uitdrukking door de toewijding, het talent, de kennis(overdracht), het plezier en de integriteit van eenieder die bij, en voor Inca Medical werkt.

Visie

Dienstverlening

Inca Medical is betrokken, innovatief, flexibel en voortdurend op zoek naar manieren om de cliënt nog beter van dienst te zijn en werkt daartoe actief samen met daarvoor benodigde organisaties.

Innovatie

Inca Medical levert een wezenlijke bijdrage aan de innovatie van de zorg verleend op de Nederlandse operatiekamers, en speelt een onderscheidende rol op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek.

Kwaliteit

Inca Medical biedt hoogwaardige medewerkers, leidinggevenden en producten, door interdisciplinaire samenwerking en toepassing van actuele wetenschappelijke inzichten.

Werkklimaat

Inca Medical biedt een inspirerend en uitdagend werkklimaat, waarin plezier, respect, integriteit en diversiteit voorop staan en medewerkers gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen.

Klantwaarde

Inca Medical verbetert continu de zorg- en dienstverlening, door te luisteren naar cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners en is transparant en efficiënt in de bedrijfsvoering. Klantwaarde is de perceptie over de service die klanten ontvangen. Deze is bepalend voor hun oordeel over onze organisatie. Inca Medical wil haar kernwaarden intern intensief inzetten om in de dagelijkse praktijk concrete invulling te blijven geven aan het aspect klantwaarde.